اسپانیا از کسری تراز تجاری خود کاسته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسپانیا از کسری تراز تجاری خود کاسته است

حجم صادرات اسپانیا در ماه سپتامبر در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۱۵ ثابت مانده و به رقم ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسیده است. از سوی دیگر واردات چهارمین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو با کاهش ۱.۴ درصدی، ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو گزارش شده است.

اسپانیا موفق شده در بازه زمانی یک ساله از کسری تراز تجاری خود حدود ۱۳ درصد بکاهد. این بهترین بیلان از سال ۱۹۹۷ میلادی محسوب می شود.