عفو بین الملل: رهبران اتحادیه اروپا ایتالیا را به بدرفتاری با مهاجران سوق داده اند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
عفو بین الملل: رهبران اتحادیه اروپا ایتالیا را به بدرفتاری با مهاجران سوق داده اند

سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه ۳ نوامبر (۱۳ آبان) ایتالیا را بخاطر بدرفتاری با مهاجران و پناهجویان به باد انتقاد گرفته و رهبران اتحادیه اروپا را مسبب اصلی خوانده است.

«تفکیک، ضرب و شتم،شوک الکتریکی، انگشت نگاری اجباری، تحقیر جنسی و اخراج غیرقانونی» از جمله بدرفتاری های ماموران پلیس و مسئولان ایتالیایی با مهاجران و پناهجویان است که این سازمان بر می شمارد.

آنهایی که وارد خاک ایتالیا می شوند بلافاصله بعنوان «مهاجر غیرقانونی» یا «پناهجو» گروهبندی می شوند. پرسش مغرضانه از آنان برای مهاجر نامیدن خود که احتمال بازگردانده شدن آنها به کشورهایشان را در پی دارد انتقاد دیگر عفو بین الملل به ماموران و مسئولان ذیربط ایتالیایی است.

عفو بین الملل معتقد است رهبران اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست های سختگیرانه مهاجرتی خود مقامات و ماموران ایتالیایی را به بدرفتاری با مهاجران و پناهجویان سوق داده اند.

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد: «کشورهای اروپایی ممکن است بتوانند افراد را از سرزمین های تحت حاکمیت خود بیرون کنند اما نمی توانند از تعهدات مبتنی بر قوانین بین المللِ خود شانه خالی کنند.»

ایتالیا در کنار یونان دروازه ورود مهاجران غیرقانونی به اروپاست. گارد ساحلی این کشور تاکنون جان بسیاری از آنان را در آب های دریای مدیترانه از مرگ حتمی نجات داده است.