ویدئوی تندنما از ذوب شدن یخ های اقیانوس منجمد شمالی در سه دهۀ اخیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ویدئوی تندنما از ذوب شدن یخ های اقیانوس منجمد شمالی در سه دهۀ اخیر

ناسا با انتشار ویدئوهای تندنما ذوب شدن یخ های اقیانوس منجمد شمالی را در سه دهۀ اخیر به تصویر کشیده است. بر اساس داده هایی که ناسا به آن استناد می کند یخ های اقیانوس منجمد شمالی در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۴ میلادی مساحتی به وسعت ۱.۸۶ میلیون کیلومترمربع را در بر گرفته بودند.

محاسبات ناسا حاکی است که وسعت این یخ ها در بازه زمانی حدود سه دهه تا ماه سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی به ۱۱۰ هزار کیلومترمربع کاهش یافته است.