بازداشت دهها سرخپوست معترض به احداث خط لوله در داکوتای شمالی

بازداشت دهها سرخپوست معترض به احداث خط لوله در داکوتای شمالی
نگارش از Euronews

پلیس آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر با معترضان به احداث خط لوله نفت در ایالت داکوتای شمالی درگیر شد.

پلیس آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر با معترضان به احداث خط لوله نفت در ایالت داکوتای شمالی درگیر شد.

پلیس با استفاده از اسپری فلفل سعی کرد معترضان را که در نزدیکی محل ساخت خط لوله، تحصن کرده بودند، پراکنده کند و بیش
از۱۴۰ سرخ پوست بومی را نیز بازداشت کرد.

بومیان این منطقه از چند ماه پیش با توجه به آسیب های محیط زیستی این طرح و مسیر خط لوله بار ها با نیروهای پلیس درگیر شده اند.

آنها می گویند احداث این خط لوله بسیاری از مکان های تاریخی سرخ پوستان را تخریب می کند و حفاری ها تهدیدی هستند بر منابع آبی این منطقه و بنابراین خواستار توقف این طرح ۳.۸ میلیارد دلاری هستند.

تعدادی از بومیان این منطقه در نامه ای خطاب به هیلاری کلینتون خواستار دخالت او در این ماجرا شده اند؛ درخواستی که نامزد دمکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکنون پاسخی به آن نداده است.

مطالب مرتبط