ویدئویی ۳۶۰ درجه از واکنش مجارها به بسته شدن یک روزنامه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئویی ۳۶۰ درجه از واکنش مجارها به بسته شدن یک روزنامه

هزاران مجار در اعتراض به بسته شدن روزنامه «ننِپسابادشاق»، مهمترین روزنامه چپ این کشور روز یکشنبه مقابل پارلمان مجارستان جمع شدند.

هزاران مجار در اعتراض به بسته شدن روزنامه «ننِپسابادشاق»، مهمترین روزنامه چپ این کشور روز یکشنبه مقابل پارلمان مجارستان جمع شدند.

آنها فریاد می زدند که آزادی رسانه ها با بسته شدن این روزنامه در خطر قرار گرفته است.

گروه های مدنی می گویند دفتر این روزنامه به دلیل انتقاد از دولت راستگرای ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور بسته شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست