افزایش روند اشتغالزایی در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افزایش روند اشتغالزایی در حوزه پولی یورو

ارزیابی های بانک مرکزی اروپا نشان می دهد حجم اشتغالزایی در حوزه پولی یورو روندی پرشتاب تر از سالهای پیش از آغاز بحران اقتصادی یعنی سالهای ۲۰۰۷ -۲۰۰۸ به خود گرفته است.

بیشترین حجم اشتغالزایی در کشورهای آلمان و اسپانیا ثبت شده است. در این کشورها برنامه های اصلاحی بازار کار مورد اجرا قرار گرفته و میزان مشاغل نیمه وقت و یا قراردادهای کاری غیرثابت افزایش یافته است. این امر در کاهش آمار افراد بیکار و بالابردن حجم اشتغالزایی تاثیر داشته است.

پیش بینی می شود این روند اشتغالزایی در حوزه پولی یورو طی ماههای آینده ادامه داشته باشد.