اعتصاب ملوانان یونان در اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب ملوانان یونان در اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی

اتحادیه ملوانان یونان (PNO) از اعتصاب سراسری کارکنان این بخش برای مدت ۴۸ ساعت خبر داد.

این اعتصاب که در واکنش به کاهش حقوق بازنشستگی ملوانان انجام می شود، کارکنان تمام انواع کشتی های این کشور را در بر می گیرد.

اعتصاب از ۶ صبح روز پنجشنبه اول مهر (۲۲ سپتامبر) آغاز شد و تا ۶ صبح شنبه سوم مهر (۲۴ سپتامبر) ادامه دارد.

کاهش حقوق بازنشستگان بخشی از برنامه دولت یونان برای صرفه جویی و انجام اصلاحات اقتصادی و اجرای شرایط تحمیل شده از سوی طلبکاران بین المللی بوده است.