تحول در سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تحول در سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن

سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن اگر چه در پایان نشست دو روزه خود در نرخ بهره این نهاد یعنی منفی ۰.۱ درصد تغییری ایجاد نکردند اما تحولاتی در سیاست پولی ایجاد شده است.

بانک مرکزی ژاپن برای کنترل منحنی نرخ بهره اوراق قرضه در بلند مدت در برنامه بازخرید این اوراق انعطاف پذیر خواهد بود. به این معنا که در میزان بازخرید سالانه اوراق قرضه تا رقم ۶۹۰ میلیارد یورو که پیش از این اجرا می شد با توجه به شرایط تغییر ایجاد می شود و این رقم ثابت نخواهد بود.

هاروهیکو کورودا، رییس بانک مرکزی ژاپن نیز تصریح می کند سیاست پولی نهاد تحت امرش از این به بعد بر روی کنترل منحنی نرخ بهره اوراق قرضه متمرکز خواهد بود. به اعتقاد وی این تحول جدید، سیاست پولی بانک مرکزی را انعطاف پذیرتر از قبل خواهد کرد به ویژه در زمینه بازخرید اوراق قرضه دولتی.

هدف اصلی بانک مرکزی ژاپن از اتخاذ چنین تدابیری مبارزه موثرتر با تورم منفی در کشور و رسیدن به نرخ ۲ درصدی تورم است.

بازار بورس توکیو به این تحولات واکنش مثبت نشان داده است.