جوانان مخالف پکن کرسی های شورای قانونگذاری هنگ کنگ را از آن خود می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جوانان مخالف پکن کرسی های شورای قانونگذاری هنگ کنگ را از آن خود می کنند

نسل جدیدی از جوانان فعال و مخالف سیاست های دولت مرکزی چین در انتخابات نمایندگان شورای قانونگذاری هنگ کنگ کرسی هایی را از آن خود کرده اند.

«ناتان لاو» یکی از رهبران جوان حامی دموکراسی که به این شورا راه یافت می گوید به نظر او مردم حقیقتا تغییر می خواهند.

این اولین انتخابات سراسری در هنگ کنگ پس از تظاهرات گسترده دو سال قبل است. شمارش آراء تا پایان امروز دوشنبه ادامه خواهد یافت. انتظار می رود که نمایندگان مخالف و حامیان دموکراسی یک سوم از ۷۰ کرسی شورای قانونگذاری هنگ کنگ را کسب کنند و از قدرت وتو در این شورا برخوردار شوند.

از ۷۰ نماینده شواری قانونگذاری هنگ کنگ تنها ۴۰ نفر به صورت مستقیم از سوی مردم و بقیه نمایندگان از سوی گروههای حامی سیاستهای پکن انتخاب می شوند. رقابت اصلی در انتخابات هنگ کنگ بين چهره های حامی دولت چين و طرفداران دموکراسی و استقلال بیشتر برای هنگ کنگ است.

هنگ کنگ تا نوزده سال قبل مستعمره بریتانیا بود.