امضای تومار برای جریمه خوزه مانوئل باروسو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امضای تومار برای جریمه خوزه مانوئل باروسو

در پی انتصاب خوزه مانوئل باروسو رئیس پیشین کمیسیون اروپا به عنوان مشاور بانک آمریکایی گلدمن ساکس، کارکنان اتحادیه اروپا با امضای توماری به فعالیت او در این سمت اعتراض کردند.

بیش از ۷۸ هزار نفر با امضای این تومار، اقدام آقای باروسو در پیوستن به گلدمن ساکس را رفتاری غیرمسئولانه و قابل سرزنش خواندند.

اگرچه آقای باروسو اولین فردی نیست که پس از پایان فعالیتش در اتحادیه اروپا به گلدمن ساکس می پیوندد اما با توجه به نقش برجسته این بانک در پرداخت نادرست وام های مسکن و همچنین پرداخت وام هایی به دولت یونان که منجر به ایجاد فاجعه بدهی ها در این کشور شد، پیوستن او به این بانک خشم بسیاری از مقامات را در سطح اتحادیه اروپا برانگیخته است.

امضا کنندگان این تومار از اتحادیه اروپا خواسته اند به عنوان جریمه، حقوق و مزایای بازنشستگی مرتبط با فعالیت ۱۰ ساله آقای باروسو در کمیسیون اروپا را لغو کنند.

قرار است این تومار، پس از جمع آوری امضاها در پایان ماه سپتامبر به روسای نهادهای اروپایی ارائه شود.