راد لیور؛ جامی متفاوت و نو در دنیای تنیس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راد لیور؛ جامی متفاوت و نو در دنیای تنیس

جام راد لیور در بزرگداشت یکی از بزرگترین بازیکنان تنیس تاریخ از این پس برگزار خواهد شد. خصوصیت آن رقابت بین بازیکنان اروپا با بقیه جهان خواهد بود. بنوعی این رقابت بین دو تیم اروپا و باقی جهان خواهد بود. در مراسم معرفی این جام برخی از مهمترین اسطوره های جهان در نیویورک حاضر بودند.

جان مکنرو در مراسم رونمایی از این جام که سال ۲۰۱۷ اغاز خواهد شد گفت: « در همفکری و همکاری با راجر فدرر و دیگر بزرگان تنیس تصمیم به برگزاری این بازیها گرفتیم. در مقام مربی می توانید به نادال و فدرر بگویید این کار را بکن یا نه، خوب بازی کن یا حمله کن و بعد هم شما بدل به بهترین مربی جهان خواهید شد.»

مکنرو و بیون بورگ دو تیم را هدایت خواهند کرد. بیون بورگ هم در اینباره گفت: « در مقام مربی می دانید که تنها دو یا سه بازیکن بزرگ در هر دوره ای وجود دارد و آنها می دانند چه می خواهند چه کاری باید انجام دهند. اما کار ما دشوار خواهد بود. در جریان مسابقه هر اتفاقی امکان دارد بیفتد و در آنزمان شاید بتوانم کمک کنم.»

رقابت در این جام جالب خواهد بود. از یکسو شما بزرگانی چون فدرر، نادال و جوکوویچ را دارید و در سوی دیگر دل پوتروی آرژانتینی و یا نیشیکوری ژاپنی می توانند برای بزرگان تنیس اروپا دردسرساز شوند.