استعفای وزیر آموزش و پرورش نوجوانان سوئد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
استعفای وزیر آموزش و پرورش نوجوانان سوئد

خبر کوتاه

آیدا هدزیالیچ، وزیر آموزش و پرورش نوجوانان سوئد و عضو حزب سوسیال دموکرات این کشور پس از آنکه توسط پلیس بدلیل نوشیدن الکل و رانندگی دستگیر شد از مقام خود استعفاء داد. تستها نشان داده میزان الکل موجود در خون این وزیر جوان بیشتر از حد مجاز بوده است.