برگزاری نمایشگاه حامیان ماریجوانا در مکزیکوسیتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری نمایشگاه حامیان ماریجوانا در مکزیکوسیتی

خبر کوتاه

نمایشگاهی در حمایت از کاشت و توزیع ماریجوانا در مکزیکوسیتی برگزار شد. البته سازماندهندگان این نمایشگاه محصولات خود را در عرصه های پزشکی عرضه کردند. برگزاری این نمایشگاه همزمان با عملیات پاکسازی مزارع غیرقانونی ماریجوانا در این کشور شده است. سازمان دهندگان این نمایشگاه مخالف پاکسازی و نابودی مزارع از به شکل امروزی آن هستند.