آخر هفتۀ خونین اتیوپی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخر هفتۀ خونین اتیوپی

نیروهای امنیتی اتیوپی روز شنبه با حمله و تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان نزدیک به صد نفر را کشتند.

معترضان در مخالفت با سیاست های دولت حاکم، تظاهراتی در مناطق ارومیا و امهارا تدارک دیده بودند. گروههای اپوزیسیون این دو منطقه از اقوامی هستند که دو سوم جمعیت اتیوپی را تشکیل می دهند. آنها طرح های دولتی توسعه کشاورزی را ناعادلانه می دانند و به تبعیض قومی در این کشور معترضند.

ناآرامی در این نواحی از چند ماه پیش، در اعتراض به اصلاحات ارضی و الحاق زمین های زراعتی به منطقه پایتخت بالا گرفت. آدیس ابابا جزو منطقه وسیع ارومیا است.

شبکه های ارتباطی اینترنتی که از شنبه توسط مسئولان دولتی در سراسر کشور بسته شده بود روز دوشنبه دوباره باز شد.