آرژانتین: دستور بازداشت رهبر سازمان «مادران میدان مایو»

آرژانتین: دستور بازداشت رهبر سازمان «مادران میدان مایو»
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یک قاضی آرژانتینی دستور بازداشت رهبر سازمان «مادران میدان مایو» را صادر کرد.

خبر کوتاه

یک قاضی آرژانتینی دستور بازداشت رهبر سازمان «مادران میدان مایو» را صادر کرد.
ابه دی بونافینی، ۸۷ ساله، به دست داشتن در اختلاس چند میلیون دلاری بر سر یک پروژه مسکونی متهم است.

مادران میدان مایو، سازمانی با هدف یافتن افرادی که در دوران سیاه حکومت نظامیان در سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ میلادی ناپدید شدند، شکل گرفت. برخی از آنها در زندانها دارای فرزندانی شدند که تا سالها هویت آنها نامعلوم مانده بود. این گروه خواستار مجازات عاملان و آمران قتل، شکنجه و ناپدید شدن فرزندان خود شدند.

مطالب مرتبط