در حمله به کاروانی از گردشگران اروپایی و آمریکایی در افغانستان شش تن زخمی شدند

در حمله به کاروانی از گردشگران اروپایی و آمریکایی در افغانستان شش تن زخمی شدند
نگارش از Euronews

کاروانی از گردشگران اروپایی و آمریکایی در غرب افغانستان هدف راکت قرار گرفت و شش تن از آنها زخمی شدند.

کاروانی از گردشگران اروپایی و آمریکایی در غرب افغانستان هدف راکت قرار گرفت و شش تن از آنها زخمی شدند.

این حمله روز پنجشنبه در مسیر ارتباطی بامیان و هرات روی داد. نجیب الله نجیب، سخنگوی ارتش افغانستان طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده است.

به گفته فرهاد جیلانی، سخنگوی والی هرات این کاروان متشکل از دوازده گردشگر (هشت بریتانیایی، سه آمریکایی و یک آلمانی) تحت حفاظت ارتش افغانستان در منطقه کوهستانی چشته شریف در میان بامیان و هرات در حرکت بود که مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش گاردین این گردشگران در چارچوب سفری که توسط شرکت «هینترلند تراول» واقع در انگلستان ترتیب داده شده بود در این منطقه از افغانستان در حال تردد بودند.

سفارتخانه های کشورهای غربی همواره به اتباع خود در زمینه سفر به افغانستان هشدار می دهند و خطر حمله مسلحانه، آدم ربایی و راهزنی را به آنها یادآوری می کنند.

مطالب مرتبط