مشارکت مسلمانان فرانسه در مراسم دعای کلیساها برای اعلام همبستگی

مشارکت مسلمانان فرانسه در مراسم دعای کلیساها برای اعلام همبستگی
نگارش از Euronews

جامعه مسلمانان فرانسه برای اعلام همبستگی روز یکشنبه در مراسم دعایی که در کلیساهای سراسر این کشور برگزارمی شود، مشارکت خواهند کرد.

جامعه مسلمانان فرانسه برای اعلام همبستگی روز یکشنبه در مراسم دعایی که در کلیساهای سراسر این کشور برگزارمی شود، مشارکت خواهند کرد. این مراسم برای بزرگداشت یاد کشیشی برگزار می شود که در حمله روز ۲۶ ژوئیه در حال انجام مراسم دعای روزانه از سوی دو پیکارجوی گروه داعش کشته شد.

همزمان ۱۵۰ تن از نمایندگان کاتولیک ها و مسلمانان نیز برای اجرای مراسم بزرگداشت این کشیش و اعلام همبستگی میان ادیان در کلیسایی در «سنت اتین دو رووره» محل این حمله تروریستی جمع می شوند.

شورای مسلمانان فرانسه از پیروان این دین خواسته تا در مراسم دعای کلیساهای سراسر این کشور حاضر شوند.
انجمن های اسلامی در کشور ایتالیا نیز از حضور نمایندگان خود در مراسم دعای روز یکشنبه در کلیساهای سراسر این کشور خبر داده اند.

مطالب مرتبط