جمهوریخواهان می گویند ترامپ آمریکا را دوباره پس می گیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جمهوریخواهان می گویند ترامپ آمریکا را دوباره پس می گیرد

گردهمایی چهارروزۀ جمهوریخواهان در کلیولند به پایان خود نزدیک می شود. قرار است روز پنجشنبه، دونالد ترامپ که از سوی این حزب بعنوان نامزد رسمی جمهوریخواهان معرفی شده، طی نطقی این انتخاب را بپذیرد. نمایندگان موافق وی این انتخاب را بهترین راه می دانند.

یکی از این نمایندگان می گوید: «ما به زمان گفتن واقعیت ها برمی گردیم و از زبان بازی دور می شویم. این کشور توسط بوروکرات هایی که آن را اداره می کنند از پای درآمده است.»

جمهوریخواهان روز سه شنبه و در غیاب تعدادی از شخصیت های مهم این حزب، دونالد ترامپ را بعنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری ۲۰۱۶ انتخاب کردند.

یکی دیگر از نمایندگان حاضر در این گردهمایی می گوید: «من صددرصد به این انتخاب اعتماد دارد چرا که مردم از هیلاری کلینتون و تشکیلات سیاسی آنها خسته شده اند. دونالد ترامپ انتخاب اکثریت ساکتی است که حالا بیرون آمده اند. فکر می کنم او کشور ما را دوباره پس خواهد گرفت.»

به گفتۀ یکی دیگر از نمایندگان جمهوریخواه، افراد با درآمدهای زیاد یا کم، بدون آنکه به زبان بیاورند به دونالد ترامپ رای داده اند.

دونالد ترامپ در جریان انتخابات مقدماتی در بیشتر ایالت های آمریکا بر دیگر نامزدهای جمهوریخواهان پیروز شده بود با اینحال، حمایت کنندگان مالی تاکنون از این نامزد جمهوریخواه پرشمار نبوده اند.

خبرنگار یورونیوز از محل این گردهمایی می گوید: «دونالد ترامپ حالا باید خود را برای روبرو شدن با موانع زیادی آماده کند. او در نظرسنجی ها عقب است، از حمایت های مالی زیادی نیز برخوردار نیست، کارزار او ساختاری ندارد و هیچ برنامۀ جامعی نیز ندارد. او با حزبی پر از شکاف روبروست اما اگر یک فقط چیز وجود داشته باشد که بتواند جمهوریخواهان را متحد کند، آن مساله، شکست دادن هیلاری کلینتون است.»