ازدواج ستارگان فیلم عقابهای مبارز

ازدواج ستارگان فیلم عقابهای مبارز
نگارش از Euronews

میشل چن، بازیگر تایوانی و دوست پسرش چین شیائو، بازیگر چینی روز سه شنبه در شهر پکن ازدواج کردند.

میشل چن، بازیگر تایوانی و دوست پسرش چین شیائو، بازیگر چینی روز سه شنبه در شهر پکن ازدواج کردند.
این دو در جریان فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی «افسانه عقابهای مبارز» با یکدیگر آشنا شده بودند. مراسم عروسی افسانه ای آنها در یک هتل پنج ستاره برگزار شد و آنها در این جشن، هم رسوم سنتی و هم آداب مدرن و امروزی را به اجرا گذاشتند.

مطالب مرتبط