افت بیلان مالی شرکت یوروتونل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افت بیلان مالی شرکت یوروتونل

شرکت یوروتونل، کمپانی حمل ونقل ریلی و اپراتور تونل مانش حجم کلی فروش خود در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با افتی معادل ۱۰.۳ درصد گزارش کرده است.

یوروتونل کشتی های شرکت حمل و نقل دریایی «مای فری لینک» کمپانی وابسته به خود را اجاره داد. این موضوع موجب شده اکنون کارشناسان سه چهارم افت بیلان یوروتونل را با اعمال این استراتژی مرتبط بدانند.

از سوی دیگر سقوط ارزش پوند در برابر دلار آمریکا پس از برکسیت عامل دیگر کاهش حجم کلی فروش یوروتونل گزارش شده است.