بانک مرکزی بریتانیا در سیاستهای پولی خود تغییری ایجاد نکرد

بانک مرکزی بریتانیا در سیاستهای پولی خود تغییری ایجاد نکرد
نگارش از Soroush Alavi

بانک مرکزی بریتانیا، موسوم به «بانک انگلستان» در پایان نشست روز پنجشنبه خود در نرخ بهره بانکی این نهاد یعنی نیم درصد تغییری ایجاد نکرد.

بانک مرکزی بریتانیا، موسوم به «بانک انگلستان» در پایان نشست روز پنجشنبه خود در نرخ بهره بانکی این نهاد یعنی نیم درصد تغییری ایجاد نکرد.

علاوه بر این در برنامه بازخرید اوراق قرضه بانک مرکزی تا سقف ۳۷۵ میلیارد پوند نیز تغییری ایجاد نشد.

اعضای کمیته سیاست پولی این نهاد به ریاست مارک کارنی در شرایطی چنین تصمیماتی را اتخاذ کردند که بریتانیا از عضویت اتحادیه اروپا خارج شده و نگرانی هایی نسبت به تبعات برکسیت وجود دارد.

بانک انگلستان تصریح کرده احتمال زیادی وجود دارد در نشست ماه اوت نسبت به تقویت سیاستهای پولی حمایتی این نهاد اتخاذ تصمیم شود.

مقامات بانک مرکزی بریتانیا بارها پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی در این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا از آمادگی این نهاد برای مقابله با تبعات منفی برکسیت خبر داده بودند.

مطالب مرتبط