استفان پترهانسل صدرنشین رالی راه ابریشم شد

استفان پترهانسل صدرنشین رالی راه ابریشم شد
نگارش از Euronews

استفان پتر هانسل بار دیگر در رقابتهای رالی راه ابریشم خوش درخشید.

استفان پتر هانسل بار دیگر در رقابتهای رالی راه ابریشم خوش درخشید.

در روز چهارم این مسابقات، پترهانسل، یکی از پرافتخارترین راننده های داکار توانست زودتر از دیگر رقبا در آستانه قزاقستان از خط پایان عبور کند. مسیر مسابقه ۳۴۵ کیلومتر بود.

او با این قهرمانی به صدرجدول رده بندی رفت و جای سیریل دپره ای را گرفت که در روز چهارم این رالی ۱۳ دقیقه از دست داد.

راننده روس مینی ولادیمیر واسیلیف در این روز در جای دوم قرار گرفت. او سه دقیقه با صدرنشین جدول فاصله دارد.

و سرانجام سباستین لوب پرافتخارترین راننده مسابقات جهانی رالی و دارنده نه عنوان قهرمانی جهان توانست در روز چهارم در جای سوم قرار بگیرد. او هفت دقیقه با صدرنشین جدول فاصله دارد.

در بخش خودروهای سنگین ادوارد نیکولایف روس در مکان اول قرار گرفت. تا پایان این رقابتها سه روز دیگر مانده است.