پلیس لوییزیانا یک جوان سیاه پوست را کُشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس لوییزیانا یک جوان سیاه پوست را کُشت

ویدئویی که نشان می دهد چطور پلیس شهر بَتون روژ در لوییزیانای آمریکا یک مرد سیاهپوست را می کشد، اعتراضهای بسیاری را برانگیخت. گزارش شده بود که جوان سیاه پوست، که فروشنده سی دی بوده، یک نفر را با تفنگ تهدید کرده است.

جان بِل ادواردز، فرماندار لوییزیانا در این باره گفت: «ویدئویی که مجریان قانون در اختیار ما گذاشته اند و من محتویات آن را دیده ام نگرانی بسیار جدی در من ایجاد کرده است. این ویدئو آزار دهنده است. و من از رهبران مذهبی، مقامات رسمی و دیگر رهبران اجتماعیِ بَتون روژ می خواهم با من و دیگران همکاری کنند.»

اعتراض ها به کشته شدن آلتون استرلینگ ۳۷ ساله، در طول شب همچنان ادامه داشت و خانواده او خواستار آن شدند که رسیدگی به این پرونده، مستقیما به مقامات ایالتی واگذار شود چراکه آنها به مقامات محلی اعتماد ندارند.