وزیر دادگستری بریتانیا دیدگاههای خود را به عنوان نامزد نخست وزیری تشریح کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر دادگستری بریتانیا دیدگاههای خود را به عنوان نامزد نخست وزیری تشریح کرد

مایکل گو، وزیر دادگستری بریتانیا که خود را نامزد رهبری حزب محافظه کار و مقام نخست وزیری این کشور کرده، با شرکت در یک نشست خبری مواضع خود را درباره وضعیت بریتانیا بعد از رأی اکثریت بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا تشریح کرد.

او گفت: «این همه پرسی درباره مسئولیت پذیری دموکراتیک بود، درباره این اصل که سیاستمداران باید تا حد امکان به مستقیم ترین وجه به انتخاب کنندگان خود پاسخگو باشند. به همین دلیل، به عقیده من نخست وزیر آینده باید جانب برندگان همه پرسی را بگیرد. ساده بگویم، بهترین فرد برای هدایت روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کسی است که خودش مدافع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.»

از سوی دیگر، ترزا می، وزیر کشور بریتانیا نیز خود را نامزد رهبری حزب محافظه کار و کسب مقام نخست وزیری کرده و رقابت بین او و وزیر دادگستری پیشاپیش آغاز شده است. به دنبال همه پرسی اخیر، دیوید کامرون که مخالف خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود اعلام کرد که از مقام نخست وزیری کنار خواهد رفت.

پیشتر بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و از رهبران «برگزیت»، امید اصلی حزب محافظه کار برای جایگزینی او به شمار می رفت.