کمک مالی طرفداران «برکسیت» به کمپین ها بیشتر از رقیب است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک مالی طرفداران «برکسیت» به کمپین ها بیشتر از رقیب است

شماری از کارآفرینان، صاحبان شرکتها و یا اقتصاددانان ثروتمند در لندن بین ماه مه تا اوایل ژوئن سال جاری رقمی معادل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پوند برای تامین منابع مالی کمپین طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «برکسیت» کمک کرده اند.

پیتر هارگریوز، میلیاردر بریتانیایی صاحب ثروتی معادل ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند به تنهایی بیش از ۳ میلیون پوند به این کمپین کمک اعطاء کرده است.

اما از سوی دیگر آمار کمیسیون انتخابات نشان می دهد مخارج و هزینه های کمپین طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا ۷۰۰ هزار پوند کمتر از کمپین رقیب است.

اطلاعات بیشتر درباره کمک مالی به کمپینها:

http://search.electoralcommission.org.uk/Search/Donations?currentPage=1&rows=10&sort=Value&order=desc&tab=1&open=filter&et=perpar&date=Reported&from=2016-04-01&to=2016-06-16&prePoll=true&postPoll=false&optCols=AccountingUnitsAsCentralParty&optCols=IsSponsorship&optCols=RegulatedDoneeType&optCols=CompanyRegistrationNumber&optCols=Postcode&optCols=NatureOfDonation&optCols=PurposeOfVisit&optCols=DonationAction&optCols=ReportedDate&optCols=IsReportedPrePoll&optCols=ReportingPeriodName&optCols=IsBequest&optCols=IsAggregation