اجرای طرح بازخرید اوراق قرضه شرکتها توسط بانک مرکزی اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اجرای طرح بازخرید اوراق قرضه شرکتها توسط بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه برنامه خود برای بازخرید اوراق قرضه شرکتها را آغاز کرد. با اجرای این طرح برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی این نهاد تکمیل می شود و رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد یورو ماهانه به پیکره اقتصاد حوزه پولی یورو تزریق خواهد شد.

هدف بانک مرکزی اروپا از اجرای چنین طرحهای حمایتی که تا سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت، مبارزه موثر با نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو و دفع خطر تورم منفی در این منطقه است.

علاوه بر این مقامات بانک مرکزی اروپا سیاست کاهش نرخ بهره خود و رساندن آن به صفر را نیز در دستور کار قرار دادند.