رقابت تنگاتنگ فوجیموری و کوچینسکی در انتخابات ریاست جمهوری پرو

رقابت تنگاتنگ فوجیموری و کوچینسکی در انتخابات ریاست جمهوری پرو
نگارش از Euronews

دومین دور انتخابات ریاست جمهوری کشور پرو روز یکشنبه در حالی برگزار شد که بنا بر آخرین نظرسنجی ها، احتمال به قدرت رسیدن دوباره خاندان فوجیموری افزایش یافته…

دومین دور انتخابات ریاست جمهوری کشور پرو روز یکشنبه در حالی برگزار شد که بنا بر آخرین نظرسنجی ها، احتمال به قدرت رسیدن دوباره خاندان فوجیموری افزایش یافته است.

احتمال داده می شود که با تصمیم ۲۳ میلیون رای دهنده پرویی و شانزده سال پس از سقوط آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین پرو، دخترش کیکو فوجیموری در پایان روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب شود.

کیکو فوجیموری ۴۱ ساله، نامزد جناح راست در دور اولا انتخابات توانست ۳۹ درصد آراء را از آن خود کند. او در مناطق فقیر کشور نیز در مقایسه با رقیبش از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

پس از او پدرو پابلو کوچینسکی ۷۷ ساله، نامزد راست میانه و اقتصاددان سابق بانک جهانی قرار دارد که امیدوار است در دور دوم بتواند آراء چپهای پرو را نیز از آن خود کند. او علاوه بر ۱۹ درصد رای چپهای این کشور، از حمایت قدرتهای اصلی اپوزیسیون و حمایت نخبگان کسب و کار پرو نیز برخوردار است.

آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین پرو در حال حاضر مشغول گذراندن دوران محکومیت ۲۵ ساله خود در زندان به جرم فساد و نقض حقوق بشر است. وابستگی کیکو فوجیموری به پدرش بسیاری را نگران کرده که در صورت پیروزی او، بار دیگر دوره ای از فساد و استبداد در پرو تکرار شود.

قوت گرفتن احتمال پیروزی خانم فوجیموری در این انتخابات باعث شد که سه شنبه گذشته هزاران نفر از مخالفان او از جمله دانشجویان، سیاستمداران چپ و اتحادیه های کارگری در خیابانهای لیما، پایتخت این کشور دست به اعتراض بزنند.