تولد «معجزه آسای» یک پاندا در باغ وحش بلژیک

تولد «معجزه آسای» یک پاندا در باغ وحش بلژیک
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یک نوزاد پاندا در باغ وحش بلژیک در شرایطی به دنیا آمد که کارشناسان این اتفاق را یک رویداد «معجزه آسا» توصیف کرده اند.

خبر کوتاه

یک نوزاد پاندا در باغ وحش بلژیک در شرایطی به دنیا آمد که کارشناسان این اتفاق را یک رویداد «معجزه آسا» توصیف کرده اند.

مادر این نوزاد از طریق لقاح مصنوعی باردار شده بود و به همین دلیل این رخداد یک اتفاق ویژه است.

در بیست سال گذشته این سومین بار در اروپاست که یک پاندا در باغ وحش متولد می شود.