مهاجرت؛ موضوع مهم کمپین های «برکسیت»

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
مهاجرت؛ موضوع مهم کمپین های «برکسیت»

مهاجرت یکی از موضوعات مهمی است که طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «برکسیت» در کمپین های خود از آن سخن به میان می آورند.

از ۳۳۳ هزار مهاجری که در سال ۲۰۱۵ وارد بریتانیا شده اند، ۱۸۴ هزار نفر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده اند.

نیروی کار ارزان مربوط به کشورهای شرق اروپا موجب شده کارفرمایان در بریتانیا برای جذب آنها تمایل زیادی داشته باشند. منطقه یورک شر از این قاعده مستثنی نیست. یک کارفرما در این منطقه می گوید: «متاسفانه برای این کارها نیروی کار کافی نمی توانیم پیدا کنیم. برای این مشاغل و جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان، ما به کارگران اروپایی مهاجر احتیاج داریم.»

موافقان خروج از اتحادیه اروپا، برای کنترل مهاجرت خروج از این اتحادیه را ضروری می دانند. اما آیا این موضوع عملکرد بخشهای مختلف را تا حدی مختل نخواهد کرد؟

یک کارگر مهاجر از کشور استونی می گوید: «با توجه به تعداد کارگران اروپای شرقی که در بخش کشاورزی کار می کنند، اگر روزی آنها تصمیم بگیرند که برسر کار حاضر نشوند، فکر نمی کنم این بخش بتواند حتی نیمی از روند تولید خود را حفظ کند.»

خروج از اتحادیه اروپا مساوی خواهد بود با ایجاد مانع برسر راه فعالیت کارگران مهاجر در بریتانیا. امری که می تواند کارکرد بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، هتلداری و یا ساخت و ساز را با افت مواجه کند.