انتقال صلاح عبدالسلام به دادگاه پاریس تحت تدابیر شدید امنیتی

انتقال صلاح عبدالسلام به دادگاه پاریس تحت تدابیر شدید امنیتی
نگارش از Euronews

صلاح عبدالسلام، یکی از عوامل حملات ۱۳ نوامبر فرانسه روز جمعه تحت تدابیر شدید امنیتی به کاخ دادگستری پاریس منتقل شد.

صلاح عبدالسلام، یکی از عوامل حملات ۱۳ نوامبر فرانسه روز جمعه تحت تدابیر شدید امنیتی به کاخ دادگستری پاریس منتقل شد. قرار است وی برای نخستین بار در فرانسه توسط قضات دادگاه پاریس مورد بازجویی قرار بگیرد.

عبدالسلام فردی است که خودروی استفاده شده در حملات پاریس را اجاره و سه عامل انتحاری را به نقاط مورد نظر رسانده بود. وی پس از حملات ۱۳ نوامبر به بروکسل گریخت اما چهار ماه بعد و تنها چند روز پیش از حملات بروکسل توسط پلیس بلژیک بازداشت و سپس به فرانسه مسترد شد. وی تنها عامل زنده مانده از حملات مرگبار پاریس است.

همزمان دستگاه قضایی فرانسه از مقامات بلژیک خواست تا چهار نفر را که مظنون به ارتباط با حملات پاریس هستند به این کشور مسترد کنند. سه تن از این افراد کسانی هستند که به عبدالسلام برای فرار به بلژیک کمک کرده اند. تا کنون بیش از ۲۰ نفر در فرانسه و عمدتا بلژیک در ارتباط با حملات ۱۳ نوامبر بازجویی یا تفهیم اتهام شده اند.

مطالب مرتبط