حمله زندانبانان اعتصابی به وزارت دادگستری بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله زندانبانان اعتصابی به وزارت دادگستری بلژیک

زندانبانان اعتصابی بلژیک، روز سه شنبه به دنبال یک تظاهرات اعتراضی، ساختمان وزارت دادگستری در بروکسل را به تصرف خود در آورده اما با مداخله پلیس مجبور به ترک محل شدند. این حادثه در پی اعتصاب سه هفته ای زندانبانان و درخواست آنان برای افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری رخ داد.

کوئن گینس، وزیر دادگستری بلژیک در واکنش به این حادثه می گوید: «دو نفر از کارکنان زن در بخش پذیرش هنوز وحشت زده اند. من با آنها حرف زدم. فکر می کردند که این اوضاع جان آنها را تهدید می کند. خوشبختانه آسیب جسمی ندیده اند. معترضان خسارت زیادی زده اند. ساختمان وزارتخانه تا چند روز تعطیل می ماند. این درست نیست.»

دولت بلژیک، در پاسخ به شکایت زندانبانان از شرایط کاریشان، نیروهای ارتش را برای کمک به کارکنان زندانها فرستاده، اما حضور این نیروها و نحوه برخوردشان با اعتراض زندانیان و زندانبانان مواجه شده است.