صعود نجومی قیمت سلاح زیمرمن در حراج اینترنتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صعود نجومی قیمت سلاح زیمرمن در حراج اینترنتی

قیمت سلاحی که با آن یک نوجوان سیاهپوست در آمریکا کشته شد در حراج اینترنتی صعود نجومی یافت. در کمتر از یک روز بیش از هزار پیشنهاد برای خرید این سلاح رسیده است.

جورج زیمرمن صاحب این اسلحه که تبرئه او هیاهوی زیادی برپا کرد سلاح خود را با قیمت پایۀ پنج هزار دلار بر روی اولین سایت فروش اسلحه در امریکا به مزایده گذاشت.

هنوز معلوم نیست که پیشنهاد کنندگان قیمت های بالا واقعی هستند یا برای بازارگرمی و تبلیغات وارد میدان شده اند.

حراج پنج روز دیگر ادامه خواهد داشت.