قبرسی های یونانی تبار برای بازدید از ترکیه به ویزا احتیاج نخواهند داشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قبرسی های یونانی تبار برای بازدید از ترکیه به ویزا احتیاج نخواهند داشت

بنا بر اعلام دولت ترکیه، قبرسی های یونانی تبار از این پس برای بازدید از ترکیه به ویزا احتیاج نخواهند داشت. به گفته مقامات ترکیه این تصمیم در چارچوب توافق این کشور با اتحادیه اروپا و در راستای لغو متقابل لزوم اخذ روادید برای اتباع دو طرف اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران ترکیه که روز سه شنبه در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، دولت این کشور پس از لغو لزوم اخذ ویزا برای شهروندان ترکیه توسط اتحادیه اروپا، تصمیم مشابهی را در مورد شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه از جمله قبرس اتخاذ خواهد کرد.

با این حال به گفته مقامات ترکیه این تصمیم دولت این کشور به معنای به رسمیت شناختن حق حاکمیت دولت قبرس نیست.

ترکیه تنها کشوری است که بخش ترک نشین شمال قبرس را به عنوان کشور قبرس به رسمیت می شناسد.

تصمیم اتخاذ شده توسط هیات وزیران ترکیه یکی از ۷۲ شرط تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای لغو لزوم اخذ روادید برای شهروندان ترکیه بود.