کشف سه سیاره در فاصله ۴۰ میلیون سال نوری از زمین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف سه سیاره در فاصله ۴۰ میلیون سال نوری از زمین

کاوشگران دانشگاه لیژ بلژیک از کشف سه سیاره در مدار یک ستاره کوچک خبر دادند که ۴۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. به گفته آنها این سیارات از نظر اندازه و درجه حرارت شبیه ونوس و زمین هستند و مرجع مناسبی برای کاوش در زمینه وجود حیات در خارج از منظومه شمسی محسوب می شوند.

تاکنون پژوهش ها برای یافتن نشانه ای از حیات حول محور ستاره های بزرگ نظیر خورشید متمرکز شده بود. اما آنها در تحقیقات خود از یک تلسکوپ کوچک ۶۰ سانتیمری که در کویر آتاکاما در شمال شیلی مستقر شده استفاده کردند. این تلسکوب امکان رصد ستاره هایی را دارد که برای تلسکوپ های نوری، خیلی کوچک و تیره هستند.

برای رسیدن به نتایج قطعی تر در این باره، کاوشگران به پنج تا ده سال مطالعه آنهم از طریق تلسکوپ فضایی جیمز وب نیاز دارند که در سال ۲۰۱۸ راه اندازی خواهد شد.