صف طولانی برای سکه های پنج یورویی آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صف طولانی برای سکه های پنج یورویی آلمان

خبر کوتاه

صدها نفر در مقابل بوندس بانک شهر فرانکفورت در صف ایستاده اند تا اولین نفراتی باشند که سکه های جدید پنج یورویی را در دست می گیرند.

این برای اولین بار است که چنین سکه هایی ضرب می شود. این سکه های پنج یورویی فقط در آلمان معتبر هستند.

در این سکه ها از پلیمر هم استفاده شده است.