عملیات گسترده پلیس آلمان علیه بزگترین روسپی خانه کشور

عملیات گسترده پلیس آلمان علیه بزگترین روسپی خانه کشور
نگارش از Euronews

خبر کوتاه در ماموریت پلیس آلمان علیه بزرگترین روسپی خانه این کشور، بیش از نهصد مامور پلیس مشارکت داشتند. مدیران روسپی خانه آرمتیس به فرار مالیاتی

خبر کوتاه

در ماموریت پلیس آلمان علیه بزرگترین روسپی خانه این کشور، بیش از نهصد مامور پلیس مشارکت داشتند. مدیران روسپی خانه آرمتیس به فرار مالیاتی معادل ۱۷.۵ میلیون یورو در طول یک دهه گذشته متهم شده اند.

این عملیات پس از ماه ها تحقیق ماموران قضایی صورت گرفت.

روسپی گری در آلمان از سال ۲۰۰۲ میلادی قانونی است.

مطالب مرتبط