موافقت کلیسای پروتستان نروژ با ازدواج زوج های همجنس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موافقت کلیسای پروتستان نروژ با ازدواج زوج های همجنس

کلیسای پروتستان نروژ پس از ۲۰ سال بحث و جدل، سرانجام با ازدواج زوج های همجنس موافقت کرد.

به موجب این پیشنهاد که موافقت اکثریت ۸۸ عضو از ۱۱۵ شرکت کننده را به همراه داشت ازدواج همجنسگرایان در کلیساها مجاز می شود. با این حال هر کشیشی که به خواندن خطبه عقد میان زوج های همجنس تمایل نداشته باشد می تواند با آن مخالفت کند.

دختری که خواهان ازدواج با همجنس خود است گفت: «من مدت هاست که منتظر چنین روزی هستم. دیشب از شدت شور و هیجان خوابم نبرد.»

فرود ویگوم، کشیش کلیسا هم در ارتباط با تصمیم اخیر کلیسای پروتستان گفت: «این موضوع از سال ها پیش برای کلیسا به چالشی جدی تبدیل شده بود و روند پرداختن به آن طولانی، دشوار و احساسی بود.»

مخالفان این تصمیم بر این باوراند که انجیل ازدواج میان زن و مرد را مجاز شمرده است.

در حال حاضر ازدواج زوج های همجنس در سوئد، دانمارک و شماری از کشورهای آنگلوساکسون مجاز است. بعد از سوئد نروژ دومین کشور اسکاندیناوی است که ازدواج همجنسگرایان را در کلیسای پروتستان مجاز می کند.