لغو کنسرت راک در اعتراض به تبعیض علیه تراجنسی ها

لغو کنسرت راک در اعتراض به تبعیض علیه تراجنسی ها
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بروس اسپرینگستین، ستاره موسیقی راک در اعتراض به قانونی که محدودیت هایی برای افراد تراجنسی ایجاد می کند، کنسرت خود را در کارولینای شمالی

خبر کوتاه

بروس اسپرینگستین، ستاره موسیقی راک در اعتراض به قانونی که محدودیت هایی برای افراد تراجنسی ایجاد می کند، کنسرت خود را در کارولینای شمالی آمریکا لغو کرد.

بر اساس این قانون افراد تراجنس باید بر اساس جنسیتشان هنگام تولد از سرویس بهداشتی استفاده کنند.

مطالب مرتبط