تولیدکنندگان شراب در فرانسه به واردات شراب ارزان از اسپانیا اعتراض دارند

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تولیدکنندگان شراب در فرانسه به واردات شراب ارزان از اسپانیا اعتراض دارند

تولیدکنندگان شراب در فرانسه و انجمنهای مربوط به این بخش به واردات شرابهای فله ای و دارای کیفیت پایین و ارزان بویژه از اسپانیا به این کشور اعتراض داشته و نگرانی خود را نسبت به این روند اعلام کرده اند. حتی نسبت به آغشته بودن برخی از این شرابها به مواد آفت کش نیز هشدار داده شده است.

یک تولیدکننده شراب در فرانسه می گوید: « در سال ۲۰۱۵ حجم واردات شراب به رقم ۷۲۰ میلیون لیتر رسیده، این مورد تایید ما نیست، زیرا ما به این موضوع مشکوک هستیم که تقلب هایی صورت گرفته است.»

از این حجم واردات ۵۷۰ میلیون لیتر به تنهایی مربوط به محصولات اسپانیا می شود.
خوزه مانوئل گارسیا مارگالو، وزیر خارجه اسپانیا درباره اعتراض تولیدکنندگان فرانسوی می گوید: «بدلیل تعرضهایی که به کامیونهای اسپانیایی صورت گرفته ما علیه دولت فرانسه نزد کمیسیون اروپا شکایت کرده ایم. این یک وضعیت غیرقابل تحمل بین دو کشور دوست است.»

اسپانیا اعتقاد دارد حرکت اعتراضی تولیدکنندگان فرانسوی در حمله به کامیونهای اسپانیایی حامل شراب نقض اصل آزادی حمل و نقل اجناس در اتحادیه اروپاست.

قیمت شرابهای فله ای تولید اسپانیا تقریبا دو برابر ارزان تر از شرابهای فرانسوی با کیفیت مشابه است. این شرابها معمولا برای آشپزی مورد استفاده قرار می گیرند.