پالمیرا از مین های کاشته شده توسط داعش پاک می شود

پالمیرا از مین های کاشته شده توسط داعش پاک می شود
نگارش از Euronews

پس آزادسازی پالمیرا در سوریه از دست ستیزه جویان داعش٬ زمان پاکسازی سراسر منطقه از مین هایی که توسط آنها کاشته شده، فرارسیده است. برای این منظور،

پس آزادسازی پالمیرا در سوریه از دست ستیزه جویان داعش٬ زمان پاکسازی سراسر منطقه از مین هایی که توسط آنها کاشته شده، فرارسیده است.

برای این منظور، گروهی از سربازان مین یاب روس عازم سوریه می شوند تا در پاکسازی مین ها به نیروهای ارتش سوریه یاری رسانند. به گفته مقام های سوریه کارشناسان مین یاب تاکنون نزدیک به ۱۵۰ مین را در محوطه باستانی پالمیرا خنثی کرده اند.

پس از سه هفته نبرد سنگین، ارتش سوریه به پشتیبانی جنگنده های روس روز یکشنبه با عقب راندن ستیزه جویان داعش توانست پالمیرا را آزاد کند.

داعش ده ماه پیش پالمیرا را تصرف و در پی آن بسیاری از بناها و آثار باستانی این منطقه را نابود کرد.

به گفته مدیر موزه ها و آثار باستانی سوریه، داعش تنها ۲۰ درصد بناها و آثار باستانی پالمیرا را تخریب کرده و ۸۰ درصد باقیمانده از گزند حمله این گروه در امان مانده و آسیب ندیده است. میدان مرکزی، سالن تئاتر، خرابه های حمام امپراطور، معبدهای نابو و لات از آن جمله هستند. مقام های سوری احتمال می دادند که میزان خرابی های داعش در این منطقه باستانی بیش از این باشد.

مطالب مرتبط