دستگیری تعدادی از برهم زنندگان تجمع بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری تعدادی از برهم زنندگان تجمع بروکسل

پلیس بلژیک ده نفر از راست های افراطی که تجمع مسالمت آمیز برای بزرگداشت قربانیان حملات بروکسل را متشنج کرده بودند دستگیر کرد.

راست های افراطی که تعدادشان پانصد نفر تخمین زده شده، با حضور در محل تجمع، علیه مهاجران و مسلمانان شعار دادند و با تعدادی از شرکت کنندگان درگیر شدند. آنها همچنین با انتقاد از سیاست های مهاجرتی بلژیک، مقامات این کشور را به همدستی غیر مستقیم با داعش متهم کردند.

این افراد اغلب لباس سیاه به تن داشتند و چهره های خود را با نقاب پوشانده بودند. نیروهای پلیس با استفاده از ماشین های آب پاش آنها را از محل برگزاری تجمع متفرق کردند. آنان نیز به سمت پلیس سنگ و مواد آتشزا پرتاب کردند و دست به تخریب اموال عمومی زدند.

در مقابل اما سایر شرکت کنندگان در تجمع، از جمله تعدادی از بستگان قربانیان انفجارهای بروکسل شعارهایی علیه حضور راست های افراطی سر دادند. رسانه های بلژیک تعداد حاضران در این تجمع را بین هزار تا هزار و پانصد نفر عنوان کرده اند.

شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، این اتفاق را ناگوار خواند و آنرا محکوم کرد.

پیش تر قرار بود روز یکشنبه راهپیمایی بزرگی برای بزرگداشت قربانیان انفجارهای بروکسل برگزار شود، اما مقامات بلژیک به دلیل نگرانی های امنیتی مانع برگزاری آن شدند. پیش بینی میشد بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این راهپیمایی شرکت کنند.