بلژیک؛ واکنش ساکنان مولنبک به دستگیری صلاح عبدالسلام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بلژیک؛ واکنش ساکنان مولنبک به دستگیری صلاح عبدالسلام

منطقه مولنبک بروکسل بار دیگر در قلب اخبار ضد تروریستی قرار گرفت. صلاح عبدالسلام تنها مظنون زنده حملات ۱۳ نوامبر پاریس روز جمعه در خیابان شماره ۸۰ منطقه مولنبک دستگیر شد.

برت که پنج سال است در این منطقه زندگی می کند می گوید: «وقتی چیزی این اندازه نزدیک به شما اتفاق می افتد همیشه شوک آور است. ما می دانیم که در همسایگی ما در این منطقه کسانی هستند که با این افراد همدردی می کنند اما هرگز انتظار ندارید که حادثه اینقدر نزدیک به شما باشد. البته عملیات دیگری در ماه نوامبر در اینجا در خیابان پشت سر من انجام شد که همان زمان هم برای من تعجب آور بود.»

ماریا که سالهاست در منطقه مولنبک زندگی و در یک مدرسه کار می کند می گوید: «مولنبک فقط منطقه ای رادیکالیزه نیست که در این چند ماه بکرات می شنویم، البته متاسفانه این جنبه هم شاید مطرح باشد اما نباید فقط جنبه منفی مولنبک را دید. مولنبک منطقه ای چند فرهنگی است با خیلی چیزهای مختلف، باید از اینجا دیدار کرد و با مردم صحبت کرد، مولنبک، گتو نیست.»

گرگوار لوری خبرنگار یورونیوز از مولنبک گزارش می کند: «اقدامات امنیتی در محل دستگیری صلاح عبدالسلام کاهش یافته است. مهر و موم پلیس در اینجا دیده نمی شود با این حال یک خوردوی نیروهای پلیس گاه گاهی در منطقه می چرخد. در واقع زندگی روزمره در اینجا در خیابان شماره ۸۰ از سر گرفته شده است. ساکنان مولنبک از روبروی آپارتمانی که عملیات در آن صورت گرفت بدون توجه، عبور می کنند. گویا تلاش می کنند این حادثه را فراموش کنند و زندگی روزمره را از سر بگیرند.»