قاضی برزیلی حکم رئیس جمهور روسف را به چالش کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قاضی برزیلی حکم رئیس جمهور روسف را به چالش کشید

برازیلیا، پایتخت و شهر ریو دو ژانیرو برزیل بدنبال انتصاب لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری سابق توسط دیلما روسف رئیس جمهور فعلی به سمت ریاست دفتر او، پنجشنبه شب نیز شاهد تظاهرات و درگیری های مخالفان و هواداران دولت بود.

سمت ریاست دفتر ریاست جمهوری در برزیل ارشدترین سمت وزارت در کابینه این کشور محسوب می شود.

قاضی «سرجیو مورو» با این استدلال که این انتصاب، تحقیقات دادگاه فدرال را از مسیرش خارج می کند با آن مخالفت ورزیده است.

یکی از شهروندان برزیل گفت: «من با فساد مبارزه می کنم چرا که انتصاب لولا بعنوان وزیر یک سیلی است بر صورت مردم. به تنهایی و به تصمیم خودم اینجا آمدم. به ضرورت تغییر در آینده کشور باور دارم و امیدوارم.»

لولا دا سیلوا به فساد مالی و پولشویی در ارتباط با شرکت پتروبراس، غول نفتی برزیل متهم است، پرونده ای که نام خانم روسف هم به آن گره خورده است.

منتقدان، انتصاب لولا دا سیلوا را تلاش رئیس جمهوری برای ایجاد مصونیت قضایی و جلوگیری از پیگرد قانونی او می دانند. همزمان، نمایندگان گنگره برزیل به بررسی طرح استیضاح دیلما روسف نشسته اند.