برنامه تربیت «نهنگهای قاتل» برای نمایش متوقف می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برنامه تربیت «نهنگهای قاتل» برای نمایش متوقف می شود

خبر کوتاه

پارک آبی «سی ورلد» برنامه جنجالی نمایش نهنگهای موسوم به «نهنگ قاتل» را متوقف می کند.

البته نهنگهای موجود به کار خود ادامه می دهند اما نهنگهای جدیدی برای نمایش تربیت نمی شوند.

در آمریکا دوازده پارک آبی از این نهنگها برای سرگرمی تماشاگران استفاده می کنند. حامیان حقوق حیوانات اداره کنندگان این پارکها را به بدرفتاری با نهنگها متهم کرده اند و فشار برای تعطیلی این برنامه بسیار زیاده شده بود.