ویکتور اوربان پناهجویان را ضدیهودیانی دانست که کنیسه ها را آتش می زنند

ویکتور اوربان پناهجویان را ضدیهودیانی دانست که کنیسه ها را آتش می زنند
نگارش از Euronews

مراسم گرامیداشت انقلاب ۱۸۴۸ مجارستان روز سه شنبه با حضور ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور در بوداپست برگزار شد. در این مراسم، که با تجمع تعدادی از

مراسم گرامیداشت انقلاب ۱۸۴۸ مجارستان روز سه شنبه با حضور ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور در بوداپست برگزار شد. در این مراسم، که با تجمع تعدادی از مخالفان ویکتور اوربان همراه بود، نخست وزیر مجارستان بار دیگر بر جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا تاکید کرد.

وی در سخنانی گفت : « ما نمی توانیم به بروکسل این اجازه را بدهیم که بالاتر از قانون بایستد. ما نمی گذاریم که آنها سیاست جهان وطنی مهاجرت در اروپا را به ما تحمیل کنند. ما نمی خواهیم وارد کنندۀ تروریسم، جنایت، مخالفان همجنس گرایی و ضد یهودی هایی باشیم که کنیسه ها را آتش می زنند.»

نخست وزیر مجارستان یکی از مخالفان سرسخت ورود پناهجویان به اروپاست و پیش از دیگر کشورهای این منطقه مرزهای خود را با احداث حصارهایی از سیم خاردار به روی پناهجویان بست.

همزمان با این مراسم، تظاهراتی نیز از سوی مخالفان دولت مجارستان و معترضان به اصلاحات سیستم آموزشی در مقابل پارلمان این کشور برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان می گوید: « آنها باید فکری به حال تمامی سیستم بکنند، مشکل خیلی عمیق است. آنها فکر کردن را یاد نمی دهند بلکه یادگیری طوطی وار را ازما می خواهند.»

برگزار کنندگان این برنامه تعداد شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی را بیش از ۱۰.۰۰۰ نفر عنوان می کنند. این سومین تظاهرات بزرگ مخالفان این اصلاحات از ماه فوریه به اینسوست.

به گفتۀ خبرنگار یورونیوز و به نقل از تظاهرات کنندگان، مشکلات مربوط به سیستم آموزشی نشاندهندۀ وضعیت امور داخلی کشور است. آنها امیدوارند این وضعیت بهبود یابد و دولت گامی به سوی آنها بردارد.»

کنترل مدارس در مجارستان از سه سال پیش از اختیار مقامات محلی خارج شده و دولت این کشور بر این مدارس نظارت می کند.

مطالب مرتبط