پارلمان میانمار نامزدهای ریاست جمهوری را معرفی می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان میانمار نامزدهای ریاست جمهوری را معرفی می کند

خبر کوتاه

پارلمان میانمار روز پنجشنبه سه نامزد ریاست جمهوری این کشور را معرفی می کند. گفته می شود هتین کیوآ از حزب جبهۀ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی بیشترین شانس را برای رسیدن به ریاست جمهوری دارد.

آنگ سان سوچی به دلیل داشتن همسر و فرزندان بریتانیایی تبار و طبق قانون اساسی میانمار نمی تواند نامزد ریاست جمهوری این کشور بشود. با این حال وی گفته است از طریق حزب خود و پارلمان حکومت خواهد کرد.

حزب جبهۀ ملی برای دموکراسی به رهبری این برندۀ جایزۀ صلح نوبل در انتخابات پارلمان توانست بیش از ۸۰ درصد کرسی ها را کسب کند.

حزب «یو اس دی پی» که قدرت را در این کشور در اختیار دارد سای مائوک خام، معاون تین سین رئیس جمهوری کنونی میانمار را برای نامزدی ریاست جمهوری معرفی کرده است. وی نامزد نظامیان در این کشور محسوب می شود.

مجلس سنای میانمار نیز «خیان انگ مینت» را که پیش از این رئیس این مجلس بود به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می کند.