وزیر دفاع برزیل: در جریان بازیهای المپیک هرج و مرج را تحمل نمی کنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر دفاع برزیل: در جریان بازیهای المپیک هرج و مرج را تحمل نمی کنیم

سربازان ارتش و ماموران امنیتی برزیل خود را آماده می کنند تا به بهترین شکل امنیت بازی های المپیک ریو را تامین کنند. آلدو ریبلو، وزیر دفاع برزیل می گوید با مشت آهنین با عاملان ایجاد هرج و مرج برخورد می کند.

او گفت: «در زمان برگزاری جام کنفدراسیون ها شاهد آشوب بودیم. به مکانهای عمومی مانند وزارت خارجه و شهرداری ریو دو ژانیرو و همچنین املاک خصوصی آسیب رسید. ماموران امنیتی را زدند، یک پلیس را دستگیر کردند و یک تصویربردار را کشتند. باید با قدرت تمام مقابل این وقایع اسفناک ایستاد.»

دو سال پیش و در جریان بازیهای جام کنفدراسیون ها، خیابانهای شهر ریو محل زد و خورد تظاهرکنندگان و ماموران پلیس بود. در جریان آن درگیریها به مکانهای دولتی آسیبهای جدی زده شد. جدا از آشوبهای خیابانی خطر انجام عملیات تروریستی هم بازی های المپیک را تهدید می کند.