صدمین سالگرد آغاز خونین ترین نبرد جنگ جهانی اول

صدمین سالگرد آغاز خونین ترین نبرد جنگ جهانی اول
نگارش از Euronews

فرانسه با بازسازی نبرد وردَن، به قربانیان این نبرد که از آن به عنوان خونین ترین نبرد جنگ جهانی اول نام می برند ادای احترام کرد. سازمان دهندگان این

فرانسه با بازسازی نبرد وردَن، به قربانیان این نبرد که از آن به عنوان خونین ترین نبرد جنگ جهانی اول نام می برند ادای احترام کرد.

سازمان دهندگان این برنامه تلاش کردند تا با شبیه سازی جنگ و صدای بمباران، حس ترس حضور در قلب درگیریها را به حاضران منتقل کنند.

اجرای این برنامه بزرگداشت دو سال طول کشید و حدود دوازده میلیون یورو هزینه داشت.

این نبرد صد سال قبل در نزدیکی شهر وردَن آغاز شد و حدود ده ماه طول کشید.

در این بازسازی، نیروهای فرانسوی یونیفورمهای آبی به تن داشتند و نیروهای آلمانی یونیفورمهای سبز پوشیده بودند.

یکی از کسانی که در نقش یک سرباز آلمانی حاضر بود می گوید: «پدربزرگم در آن زمان سرباز آلمانی بود.»

مردی که در نقش سرباز فرانسوی حضور دارد می گوید: «به دلیل شجاعت آن مردان ما امروز آزاد هستیم.»

نبرد وردَن با شکست قاطع آلمانها به پایان رسید و بیش از سیصد هزار کشته و نیم میلیون مجروح به جا گذاشت. شمار قربانیان هر دو طرف آلمانی و فرانسوی تقریبا برابر بود.

مارشال پتن، فرماندهی نیروهای فرانسوی را در این نبرد به عهده داشت و پیروزی قاطع فرانسه در وردن او را تبدیل به قهرمان ملی کرد. البته او در پایان جنگ جهانی دوم در دادگاه به خیانت محکوم شود.

مطالب مرتبط