زنجیره انسانی در اعتراض به حصارکشی مرزی در اتریش

زنجیره انسانی در اعتراض به حصارکشی مرزی در اتریش
نگارش از Euronews

خبر کوتاه گروهی متشکل از ۲۵۰ نفر در اعتراض به حصارکشی بین مرز اتریش و ایتالیا، دست در دست هم، زنجیره انسانی تشکیل دادند. حاضران در این تجمع که با

خبر کوتاه

گروهی متشکل از ۲۵۰ نفر در اعتراض به حصارکشی بین مرز اتریش و ایتالیا، دست در دست هم، زنجیره انسانی تشکیل دادند.

حاضران در این تجمع که با آرامش برگزار شد اعلام کردند که در نظر گرفتن چنین تدابیری مخالف سیاستهای اتحادیه اروپا است.

مطالب مرتبط