تنش ژئوپلیتیک مسکو و کی یف به سطح جاده ها کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تنش ژئوپلیتیک مسکو و کی یف به سطح جاده ها کشید

روسیه عبور کامیونهای اوکراین از خاک خود را موقتا اما بطور کامل ممنوع اعلام و ۳۲۴ کامیون اوکراین را در خاک خود متوقف کرد.

ابتدا ملی گرایان اوکراینی راه عبور را بر کامیونهای روسیه بستند و گفتند رانندگان روس آزادند اما کامیونهای آنها تا آزادی اوکراینی هایی که بدست شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین زندانی اند، توقیف می شود.

از سوی دیگر عدم تمدید توافقنامه حمل و نقل بین لهستان و روسیه مسیر بلاروس- لیتوانی را به آخرین گزینه برای کامیونداران روس در رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.

با بسته بودن مسیر اوکراین و تمدید نشدن توافقنامه حمل و نقل بین روسیه و لهستان، کامیونداران روسیه تنها از طریق خاک بلاروس و کشتی های ویژه در بندر کلایپدای لیتوانی می توانند محموله های خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسانند.

تنشهای سیاسی و ژئوپلیتیک بین مسکو و کی یف اکنون به سطح جاده ها و عرصه حمل و نقل کشیده شده است. کامیونداران روس نمی توانند از خاک اوکراین عبور کنند و برای عبور از مرز بلاروس به لیتوانی تا ۴۸ ساعت منتظر می مانند و کامیونداران اوکراینی در خاک روسیه متوقف شده و از رسیدن به جمهوری های آسیای میانه بازمانده اند.